Iratkozz fel hírlevelünkre és 5% kedvezményre leszel jogosult! Ne hagyd ki ezt a lehetőséget!

Kérdése van? Keressen minket! info@aktuell.hu

Induló vegyszerkészlet medencéhez (VKL 100)

Alapvető vegyszerek a medence vízének tisztántartásához, melyekre az indulástól kezdve, az egész szezonban szükség van.


Tartalma:
- 1 kg gyorsan oldódó klór granulátum,
- 1 kg lassan oldódó klórtabletta,
- 1,5 kg pH csökkentő vegyszer,
- 1 l algaképződést gátoló vegyszer,
- 1 db vízelemző készlet, amely a víz pH értékét és klórtartalmát méri.

14 990 Ft (Nettó: 11 803 Ft)
Nincs raktáron
A vásárlás után járó pontok: 150 Ft
Részletek

Tartalma:
GYORSAKLÓR - gyorsan oldódó klórgranulátum medencék fertőtlenítéséhez 1 kg
Tartalom: Nátrium-diklór-izocianurát 97,5%. 100 g termék biocid anyag tartalma 97,5 g.
OTH engedélyszáma: OTH 3926-2/2008
CAS Nr.: 51580-86-0
EU Nr.: 220-767-7
 
TARTAKLÓR - lassan oldódó klórtabletta 1 kg
Tartalom: Triklórizocianursav 99 %. 100 g termék biocid anyag tartalma 99 g.
OTH engedélyszáma: OTH 3926-2/2008
CAS Nr.: 87-90-1
EU Nr.: 201-782-8
 
MINUSZAPH - pH értéket csökkentő vegyszer 1,5 kg
Tartalom: Nátrium-hidrogén-szulfát 100 %
A termék minősége megfelel az MSZ EN 16038:2013 szabványnak
CAS Nr.: 7681-38-1
EU Nr.: 231-665-7
 
ALGAÖL - algásodás megelőzésére 1 l
Tartalom: alkil-dimetil-benzil-ammónium-klorid 10%. 100 g termék biocid anyag tartalma 10 g.
OTH engedélyszáma: OTH 3926-2/2008
CAS Nr: 68424-85-1
EU Nr.: 270-325-2


AQUACHEK - Vízelemző készlet a víz pH értékének és szabad klór tartalmának meghatározásához.
 
Figyelmeztető mondatok:
H272: Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H302: Lenyelve ártalmas. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H318: Súlyos szemkárosodást okoz. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H335: Légúti irritációt okozhat. H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH031: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. EUH206: Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
 
Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P260: A gőzök/permet belélegzése tilos. P261: Kerülje a por belélegzését. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező P301+P312: Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz vagy orvoshoz. P303+P361+P353: Ha bőrre (vagy hajra) kerül: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz vagy orvoshoz. P405: Elzárva tárolandó. P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően
 
Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Adatok
Cikkszám
HZGL-VKL100
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!